Autonomiegroep voor vrouwen

Jezelf kennen en jezelf durven zijn maakt je weerbaar, krachtig, uniek en prachtig!

Vrouwen autonomiegroep: voor  wie?
Speciaal voor vrouwen met identiteitsproblemen, losmakings – en afhankelijkheidsproblematiek.
Deze problemen komen tot uiting in zich onzeker voelen, zelf geen richting kunnen geven aan het leven, zich verliezen in relaties, zich overmatig afhankelijk voelen en daardoor  meer bevestiging en richting zoeken bij anderen dan bij zichzelf, zichzelf wegcijferen.
Bovenstaande problematiek kan onderliggend zijn aan depressiviteit, angst- en paniekklachten, spannings-en psychosomatische klachten, eetproblematiek.

Uitingsvormen van autonomieproblematiek kunnen zijn:

  • Geen contact hebben en kunnen houden met het eigen gevoel
  • Geen grenzen kennen en geen grenzen kunnen trekken
  • Geen conflicten kunnen aangaan
  • Boosheid niet kunnen toestaan en ook niet kunnen hanteren
  • Snel kwijt zijn of opgeven wat ze voor zichzelf willen
  • Geen keuzen kunnen maken
  • Schuldgevoelens over voor het voor zichzelf kiezen
  • Problematische relatie met moeder
  • Het zich oververantwoordelijk voelen voor anderen

Doelgroep
Vrouwen die verband zien tussen hun klachten en onderliggende autonomieproblematiek en dit verder willen onderzoeken en hieraan werken.

Doel
Je leert  zelfstandiger en krachtiger omgaan met problemen in het hier en nu.

Werkwijze
Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 4 – 5 vrouwen onder begeleiding van de therapeut. De bijeenkomsten kennen een vaste basisstructuur met daarbinnen ruimte voor de eigen inbreng van vrouwen. Er wordt gewerkt met gedachten, gevoelens en gedrag met de bedoeling om inzicht te krijgen, te verwerken en/of anders te leren reageren.

De bijeenkomsten vinden 1 keer per 2 weken plaats.
Een bijeenkomst duurt 90 minuten.
Vrouwen verbinden zich voor minimaal 8 bijeenkomsten aan de groep.

Kosten
Per bijeenkomst bedragen de kosten € 65,00

Hoe deelnemen?
Na aanmelding wordt in een individueel kennismakingsgesprek besproken of de groep een passend aanbod is voor uw problemen c.q. hulpvraag. Aanmelden kan met een  e-mail aan Wieneke Blik.