Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In het kader van de “Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” dien ik mij als systeemtherapeut (professional werkzaam in de gezondheidszorg) aan onderstaande regelgeving te houden.

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de 
Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Hoe werkt de meldcode?

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.

De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1. Signalen in kaart brengen.
De kindcheck is onderdeel van deze stap.
De kindcheck is aan de orde als een volwassen of adolescente cliënt in een (medische) situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken. De kindcheck houdt in dat de professional  bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien.

Professionals die met volwassen cliënten werken hebben een verantwoordelijkheid in en een mogelijkheid om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Ook als je de kinderen niet ziet of niets aan de kinderen ziet, kun je je zorgen maken over hun (thuis)situatie.
2. Overleg met een collega.
Eventueel overleg met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
3.In gesprek gaan met de betrokkene(n).
4.Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
5.Neem een beslissing.
Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

In stap 5 nemen professionals een beslissing op basis van 2 vragen:

 • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
 • Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
  Hulp verlenen is mogelijk als:
  • de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren;
  • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
  • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Is hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk? Dan is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. Het afwegingskader in de meldcode ondersteunt de professional bij de beslissing of melden noodzakelijk is of dat het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is.
De 5 stappen legt de professional vast in een cliëntdossier of een ander registratiesysteem.

Meer informatie over de meldcode vindt u op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode