Begeleiding bij/na echtscheiding

De relatie ontvlechten en zorg voor de kinderen

Begeleiding voor (ex-)partners bij echtscheiding
Als ouders  besluiten dat ze als partners niet meer samen verder willen is dat een ingrijpend besluit voor de partners maar evenzeer voor eventuele kinderen. Een besluit tot scheiding gaat vaak vooraf door een periode met veel spanning en leidt ook zelf tot veel spanning. In zo’n periode van verlies en verandering is het voor kinderen belangrijk om veiligheid, stabiliteit, liefde en zorg te ervaren.
Kinderen hebben het liefst een thuissituatie waarin beide ouders samen zijn. Maar een thuissituatie waarin rust en zich (ook emotioneel)veilig voelen voorop staan is nog belangrijker.  Bij een scheiding wensen beide ouders dat hun kinderen hier zo min mogelijk last van ondervinden. Soms is dat moeilijk omdat de problemen als ex-partners van invloed zijn op  de rol als ouders. Als ex-partner ben je ook ineens alleenstaande ouder en komt er veel op je af. Dan is het soms moeilijk om de emotionele behoefte van je kind nog te zien of begrip te hebben voor de gedragsverandering van je kind.

De manier waarop ouders samen door deze scheidingsperiode komen is van grote  invloed op het welzijn van de kinderen.
Begeleidingsgesprekken kunnen  helpen om de echtscheiding beter te accepteren en te verwerken. Hierdoor is het vaak gemakkelijker om als ouders weer op elkaar af te stemmen in het belang van de kinderen. Als ouders weer kunnen samen werken is dat voor de kinderen vaak geruststellend. Het betekent dat de kinderen weer meer op zichzelf gericht kunnen zijn dan dat zij afstemmen op de ouders. Als het ex-partners lukt om als ouders beroep op elkaar te kunnen doen voelen ze zich ook weer veerkrachtiger.

Ouderschapsbegeleiding is een investering in de toekomst van je kinderen.

De ouderschapsbegeleiding  bij echtscheiding helpt:

  • bij een ontvlechting van de partnerrelatie;
  • om er samen als ouders voor de kinderen te kunnen zijn;
  • het belang van de kinderen te blijven zien.