Gezinstherapie

Samen werken aan verbetering

In een gezin beïnvloeden gezinsleden elkaar.
Gedachten, gedrag, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen in onze omgeving. Een gezin is een hecht samenlevingsverband waarin de beïnvloeding een circulair proces is. Problemen en klachten van de een hebben invloed op de anderen en vice versa.

Relaties en reactiepatronen in het gezin
Voor gezinstherapie worden dan ook alle (betrokken ) gezinsleden uitgenodigd. Het is belangrijk om de mening, de beleving en de behoefte van elk gezinslid te horen. De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de reacties en relatiepatronen binnen het gezin.  Door hierover met elkaar in gesprek te gaan help ik jullie bewust te worden van de onderlinge reacties en en invloed die jullie op elkaar hebben.

Samen werken aan een oplossing
In een gezamelijk gesprek help ik jullie elkaar beter te begrijpen. Jullie kunnen samen leren bespreken wat helpt om bestaande (ongewenste) patronen te doorbreken. En  hoe er op een andere manier met de problemen omgegaan kan worden.  Hiervoor kunnen ervaringsgerichte,  gedragsmatige  en oplossingsgerichte methodieken ingezet worden.
Gesprekken kunnen in verschillende samenstellingen plaats vinden. Dus met  het hele gezin maar ook individuele gesprekken en gesprekken met twee of drie personen kunnen plaats vinden. Dit wordt in overleg afgesproken.