Therapie voor kinderen 7 – 12 jaar

Gevoelens herkennen en op een goede manier kunnen uiten, leidt tot zelfwaardering en zelfvertrouwen bij kinderen

‘Kinderen en… binnenstebuitenen met gevoelens’ door Lisette Spannenberg-Knolbinnenstebruitenen met gevoelens
Een programma voor sociaal-emotionele vaardigheden voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Onbegrepen gedrag
Soms laten kinderen, in de ogen van volwassenen, onaangepast gedrag zien. Ze trekken zich terug, zijn faalangstig, hangerig of klagen veel over buikpijn. Andere kinderen laten driftig, boos of agressief gedrag zien. Dit ongehoorde gedrag is een vraag om gehoord te worden, een vraag om hulp.

Sociale- en emotionele vaardigheden zijn verbonden
Kinderen weten vaak wel welk  sociaal gedrag gevraagd wordt maar kunnen geblokkeerd zijn door onderdrukte gevoelens.  Als een kind zich niet begrepen voelt is het soms moeilijk om de motivatie te hebben zich aangepast te gedragen. Als een kind zich emotioneel duidelijker kan uiten helpt dat om zich beter begrepen te voelen. Een kind met deze basis voelt zich van binnen sterk en kan hierdoor op een gezonde wijze het contact  aangaan in sociale situaties..

Leren uiten van gevoel
In de methodiek ‘Binnenstebuitenen met gevoelens’ leren kinderen in een kleine groep middels gesprekjes en speltherapeutische en creatief therapeutische werkvormen adequaat om te gaan met hun gevoelens.
Het kind leert welke gevoelens het heeft,  dat deze er  mogen zijn en het deze gevoelens mag uiten. Door het adequaat uiten van gevoelens , het ‘binnenstebuitenen van gevoelens‘, verandert als een logisch gevolg hiervan het gedrag.
Gevoelens kunnen herkennen, erkennen en op een goede manier kunnen uiten, leidt tot zelfwaardering en zelfvertrouwen bij het kind. Deze methodiek is geënt op het gedachtengoed van Carl Rogers.

Voor welke kinderen?
Voor Kinderen van 7 tot 12 jaar
Kinderen die regelmatig blokkeren in hun functioneren. Deze kinderen vallen stil, laten nauwelijks emoties zien of blijven hangen in huilen of geschreeuw en stoer gedrag.
Kinderen die voortdurend veel behoefte hebben aan aandacht. Deze kinderen willen veel bij je zijn en zijn zeer aanhankelijk.
Kinderen die niet voldoende baat hebben bij klassikale sociaal-emotionele groepslessen
Kinderen van wie de ouders/verzorgers medewerking willen verlenen in de vorm van bespreekmomenten en begeleiding van het thuiswerk van de kinderen.

Waar?
Het programma ‘Kinderen en …Binnenstebuitenen met gevoelens’ wordt  aangeboden in Breda en Oosterhout.
Een samenwerking tussen De Krullevaar, praktijk voor speltherapie en speldiagnostiek en
Systeemtherapie Blik, praktijk voor relatie-en gezinstherapie.

Het programma omvat:
12 bijeenkomsten van 90 minuten in een groepje van maximaal 8 kinderen
De bijeenkomsten zijn wekelijks waarbij alleen de laatste bijeenkomst een later geplande terugkeerbijeenkomst is.

Elk kind krijgt een eigen werkmap
De bijeenkomsten worden geleidt door de speltherapeute en de systeemtherapeut.
Er is een  intakegesprek en een eindevaluatie met elk ouderpaar apart.

Kosten:
Per bijeenkomst bedragen de kosten 45 euro.

Meer informatie of aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden kunt u  een e-mail sturen aan Wieneke Blik 
of direct contact opnemen:

Wieneke Blik: 06 23316416
Anny Hereijgers: 06 18948396 (de Krullevaar)