Individuele therapie

Jezelf beter leren begrijpen en anders met situaties omgaan geeft je nieuw zelfvertrouwen.

Aandacht voor jezelf
Problemen, al of niet in de relatie met anderen, kunnen leiden tot individuele klachten.
Deze klachten kun je ervaren als ‘vastlopen in het dagelijks leven, geen energie hebben, piekeren,  geen beslissing kunnen nemen, niet meer weten wat je voelt, je geblokkeerd voelen in contact, je somber voelen, niet kunnen genieten,  veel twijfelen, je niet durven uiten, niet begrepen en gehoord voelen, negatief over jezelf denken.’
Deze klachten kunnen te maken hebben met somberheid, depressiviteit, (faal-)angst, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, afhankelijkheid, minderwaardigheidsgevoel, burn-out, werk gerelateerde problemen , rouw, stress, spanningsklachten of ingrijpende gebeurtenissen.

Dan kan er de behoefte ontstaan om met een neutraal, maar wel deskundig persoon te praten,  jezelf beter te leren begrijpen of anders met situaties leren om te gaan. Individuele therapie kan je helpen om inzicht te krijgen in reactiepatronen en hoe deze te doorbreken. De behandeling is gericht op het verkrijgen van inzicht, verwerken en het ontwikkelen van helpend gedrag. Jezelf beter begrijpen kan helpen om milder en meer accepterend  naar jezelf te kijken.  De systemische visie van  de therapeut is gericht op de persoon in zijn hele context. De behandeling is gericht  op zelfstandiger en krachtiger omgaan met problemen in het hier en nu.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte, cognitief gedragstherapeutische en oplossingsgerichte methodieken.

In overleg kan hierin samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, zoals verwijzers.

Meer informatie of aanmelden
Neem contact op met mij voor meer informatie of aanmelding via deze pagina.