Samengestelde gezinnen

Samen verbinden, ruimte helpt

Nieuwe gezinnen  –  ‘Samen verbinden, ruimte helpt’
Steeds vaker worden er nieuwe gezinnen gevormd wanneer een ouder een nieuwe partner vindt na scheiding of overlijden van een ouder. Deze gezinnen  worden ook wel stiefgezinnen of samengestelde gezinnen  genoemd. Kenmerkend voor deze gezinnen is dat er een nieuw gezin ontstaat doordat er 2 gezinnen samengevoegd worden. Hierbij zijn vele varianten  mogelijk. Vader of moeder die een nieuwe partner vindt waarbij de nieuwe partner wel of geen kinderen heeft. Kinderen die wel of niet hun hoofdverblijf bij de ouder hebben.

 

Een succes maken van een samengesteld gezin kan een behoorlijke uitdaging zijnboek-samengesteld-gezin
Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten.
Naast emotionele spanningen spelen ook veel praktische problemen een rol.
Gevoelige kwesties in deze gezinnen zijn vaak:

  • het wonen in twee huizen
  • verschillende opvoedstijlen
  • loyaliteitsconflicten
  • nieuwe stiefbroertjes en – zusjes
  • omgang met de ex
  • overleg tussen de biologische ouders
  • verdriet om de niet aanwezige ouder

De ouders als basis
Een eerste afspraak vindt plaats met de ouders van het nieuwe gezin.
Samen bespreken we of de  aanwezigheid van kinderen of andere betrokkenen gewenst is.

Ik help jullie samen te werken aan de ervaren problemen door de verbondenheid in de partnerrelatie (als basis van het gezin) te versterken en bewust te worden van  de positie van elk gezinslid.


Stiefplan

logo_stiefplancoachTer ondersteuning van een samengesteld gezin is er een stiefplan ontwikkeld. Dit plan kan ouders helpen om in gesprek te raken over de gevoelige kwesties in het nieuwe gezin en afspraken te maken over hoe hiermee om te gaan. Het stiefouderplan is ook helpend ter voorbereiding op de vorming van een nieuw gezin. Als Stiefplan-Coach kan ik jullie hierin begeleiden.